RDMResultSetMetaData class

Implements the ResultSetMetaData interface of java.sql.

References

For more information, reference JDBC documentation for: ResultSetMetaData

Public Methods